Uitkeren van pensioen en lijfrente

Uitkeren

Pensioen uitkeren

Bij je pensionering heb je veel keuzes. Wil je eerder stoppen met werken of misschien wel langer doorwerken. Een afwijkend partnerpensioen of een hogere beginuitkering?

Pensioenhuys helpt om deze keuzes en de gevolgen ervan inzichtelijk te maken.
Ook kunnen we je pensioenuitkering regelen volgens jouw wensen.

Lijfrente uitkeren

Wanneer je lijfrente expireert zijn er veel mogelijkheden.
Als je langer wil doorwerken kun je de lijfrente uitstellen. Wil je de lijfrente laten uitkeren dan is het belangrijk om goed na te denken over de uitkeringsduur. Pensioenhuys helpt om de mogelijkheden en de gevolgen ervan inzichtelijk te maken.
Graag wikkelen we je lijfrente af volgens jouw wensen.

Is het genoeg?

Pensioenhuys helpt bij het inzicht in je besteedbare (netto) inkomen na pensionering. Wij analyseren je bestaande voorzieningen en stellen een inkomensplan op met inzichtelijke grafieken en tabellen.
Met het inkomensplan geven we ook advies over je pensioen- of lijfrente uitkering. Als je wilt kunnen we het ook nog voor je regelen.