Pensioen- en inkomensadvies voor werknemers

Pensioen- en inkomensadvies voor werknemers

Lijfrente

Niet alle werkgevers bieden een pensioenregeling aan hun werknemers, hierdoor kan je pensioeninkomen (te) laag worden. Met lijfrente kun je dan een (aanvullend) privé-pensioen opbouwen.

Pensioenhuys adviseert over de (fiscale) mogelijkheden van lijfrente.

Extra pensioenopbouw

Bij sommige pensioenregelingen kun je als werknemer zelf extra premie inleggen om je pensioen te verbeteren.
Pensioenhuys helpt om te bepalen of dit verstandig is en adviseert over mogelijke alternatieven.

Is het genoeg?

Pensioenhuys geeft inzicht in je besteedbare (netto) inkomen bij pensionering maar ook bij overlijden of arbeids-ongeschiktheid. Wij analyseren je bestaande voorzieningen en wensen. Hierna stellen we een inkomensplan op met inzichtelijke grafieken en tabellen.

Als een aanvulling nodig is adviseren wij graag over de mogelijkheden.

Pensioen uitkeren

Bij je pensionering heb je veel keuzes. Wil je eerder stoppen met werken of misschien wel langer doorwerken. Een afwijkend partnerpensioen of een hogere beginuitkering?

Pensioenhuys helpt om deze keuzes en de gevolgen ervan inzichtelijk te maken.
Ook kunnen we je pensioenuitkering regelen volgens jouw wensen.

Eerder stoppen?

Niet iedereen kan of wil doorwerken tot aan de pensioenleeftijd. Gelukkig bieden de meeste pensioenregelingen de mogelijkheid om je pensioen geheel of gedeeltelijk eerder te laten uitkeren. Ook zijn in een aantal CAO´s al regelingen opgenomen voor de oudere werknemer.

Wil je weten of je eerder kunt stoppen en wat dit dan betekent voor je inkomen? Neem dan contact met ons op, we informeren je graag over jouw mogelijkheden.

Arbeidsongeschiktheid

Bij arbeidsongeschiktheid heb je meestal recht op een WIA uitkering. Deze uitkering kan fors lager zijn dan je ‘oude’ inkomen. Veel werkgevers bieden een verzekering die je inkomen aanvult als je arbeidsongeschikt bent. Wanneer je werkgever geen WIA aanvullingsverzekering heeft kun je deze individueel afsluiten.

Pensioenhuys helpt graag bij het vaststellen van de hoogte van het te verzekeren bedrag en het regelen van de verzekering.