Pensioen- en inkomensadvies voor werkgevers

Pensioen- en inkomensadvies voor werkgevers

Pensioenadvies

Pensioenhuys adviseert over de invoering of verlenging van een pensioenregeling. Hierdoor krijgt u een pensioenregeling ‘op maat’.

Bij de uitwerking van het advies zijn verschillende mogelijkheden variërend van een uitgebreide- tot een beperkte marktscan.

Pensioencommunicatie

Werkgevers moeten zorgen dat de pensioenregeling duidelijk is voor werknemers. De pensioenregeling is ook vaak een kostbare arbeidsvoorwaarde.

Door een goede pensioencommunicatie krijgt een werknemer meer inzicht waardoor de waarde(ring) van de pensioenregeling stijgt.

Seniorenregelingen

Door de stijgende pensioenleeftijd ontstaat bij werkgevers (en werknemers) de behoefte voor oudere werknemers regelingen te treffen om korter of in deeltijd te gaan werken.

Met seniorenregelingen blijven werknemers langer vitaal en zijn verzuimkosten lager. Ervaren werknemers kunnen daardoor hun kennis langer overdragen op jongere werknemers.

Ondersteuning bij beheer

Nadat een pensioenregeling is afgesloten is het belangrijk om mutaties op tijd door te geven. Ook als wetgeving wordt gewijzigd moet de pensioenregeling meestal aangepast worden.

Pensioenhuys biedt diverse mogelijkheden voor ondersteuning bij het beheer van pensioenregelingen.

Arbeidsongeschiktheids- voorzieningen

Helaas worden sommige werknemers arbeidsongeschikt tijdens hun carriere. De WIA biedt voor deze werknemers een basis inkomensvoorziening. Als werkgever kunt u aanvullende regelingen treffen om het inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid te beperken.