Vervroegd pensioen

Het klinkt veel mensen als muziek in de oren – eerder ophouden met werken. Dankzij een regeling die in steeds meer cao’s wordt opgenomen is het mogelijk om 3 jaar voor je AOW-leeftijd met vervroegd pensioen te gaan. Houd er wel rekening mee dat je daardoor in inkomen achteruit kunt gaan. Pensioenhuys adviseert je graag over vervroegd pensioen.

Hoe werkt vervroegd pensioen?

De Regeling Vervroegd Uittreden (RVU), de officiële benaming van vroegpensioen, maakt het mogelijk dat werknemers die hun pensioengerechtigde leeftijd naderen eerder kunnen stoppen met werken. Voorheen werd dit niet fiscaal gestimuleerd, maar sinds 2021 is dat wel het geval. Tot die tijd moesten werkgevers 52% belasting afdragen over het uitgekeerde bedrag. Tot en met eind 2025 hoeft dat niet meer, met een uitloop naar 2028.

 

Niet alleen voor zware beroepen

Vroeger was de vroegpensioen-regeling met name bedoeld voor zware beroepen, maar we zien steeds meer dat ook andere sectoren deze optie in hun cao opnemen. Ook is de regeling een mogelijkheid voor medewerkers die zich niet hebben kunnen voorbereiden op het verhogen van de AOW-leeftijd om daar alsnog wat aan te doen. Zo kunnen zij alsnog maatregelen treffen om alsnog niet langer door te hoeven werken.

Nieuwe regels vervroegd pensioen

De nieuwe regels rondom vervroegd pensioen bedoeld voor mensen voor wie de AOW-leeftijd te snel verhoogd wordt, of voor wie hun gezondheid langer doorwerken niet toestaat. Hoewel het regeringsbeleid is om mensen langer door te laten werken, is de nieuwe regeling er om eerder stoppen met werken mogelijk te maken voor deze groep mensen. De (tijdelijke) afschaffing van de belastingheffing moet dit makkelijker faciliteren. ‘Drempelvrijstelling’ is de naam van de regeling die ervoor zorgt dat werkgevers niet meer die 52% belastingheffing te hoeven betalen. Daardoor zullen zij eerder geneigd zijn hun werknemers vroeg pensioen aan te bieden. Er moet echter nog steeds wel inkomstenbelasting (box 1) over worden betaald door werknemers.

Eerder stoppen met werken?

Doorwerken tot aan je pensioengerechtigde leeftijd is niet iets dat iedereen kan of wil. Daarom zijn er maatregelen die het mogelijk maken vervroegd met pensioen te gaan. Sommige cao’s bieden regels voor oudere medewerkers, en de meeste pensioenregelingen bieden ook de mogelijkheid om je pensioen (deels) uit te laten betalen. Wil jij eerder stoppen met werken en ben je benieuwd wat dit voor jouw inkomen betekent? Neem dan contact met ons op zodat we naar jouw mogelijkheden kunnen kijken.

Vervroegd met pensioen?

Wil jij weten of jij met vrvroeg pensioen kan? Pensioenhuys is de pensioen expert in de Kempen. Wij werken voor veel mensen en bedrijven in Eersel, Bladel, Eindhoven en andere plekken in de regio’s Brainport en de Kempen. Maak geheel vrijblijvend een afspraak!