WIA uitkering 

Wanneer je bijna twee jaar ziek bent (88 weken) en niet of minder kunt werken hierdoor, dan kan het zo zijn dat je niet meer jouw oude loon ontvangt. Als dat zo is kom je wellicht in aanmerking voor een WIA uitkering. Op deze pagina lees je daar meer over, en vertellen we ook hoe je deze kunt aanvragen.  

Wat betekent WIA? 

‘WIA’ is een afkorting voor de wet ‘Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen’. Je kunt deze aanvragen als je door ziekte minder of niet kunt werken, of als je door ziekte niet je oude loont kunt blijven verdienen. Er zijn twee soorten WIA uitkeringen. 

=

WGA

Staat voor ‘Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten’ en kunt je aanvragen als je 2 jaar of langer ziek bent en (in de toekomst) weer (meer) kunt werken, met 65% of minder van jouw oude loon.

=

IVA

Staat voor ‘Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten’ en is bedoeld voor mensen die nu en in de toekomst 20% of minder van hun oude loon kunnen verdienen. 

WIA uitkering aanvragen 

Je kunt jouw WIA uitkering via het UWV online aanvragen. Daar staat ook aan welke voorwaarden je moet voldoen om een WIA-uitkering aan te vragen. Vaak moet je daarbij documenten doorsturen, waarbij je de volgende gegevens nodig hebt: 

E

DigiD-inlogcode; 

E

de datum waarop je ziek werd; 

E

gegevens van jouw werkgever(s) van de afgelopen 5 jaar; 

E

gevolgde opleidingen en cursussen; 

E

jouw rekeningnummer. 

Wanneer WIA uitkering aanvragen? 

Wanneer jouw werkgever je ziekgemeld heeft ontvang je na 88 weken van het UWV een brief. Daarin vind je informatie die vertelt tot wanneer je een WIA uitkering kunt aanvragen. Wanneer je de aanvraag te laat doet, zul je jouw uitkering dus ook later ontvangen. Op tijd aanvragen zorgt ervoor dat je geen inkomsten misloopt.  

Vervroegd WIA aanvragen  

Op advies van jouw bedrijfsarts of arbo-arts kun je wellicht een vervroegde WIA aanvragen (IVA). Wanneer het jou na 88 weken niet gelukt is om weer volledig aan het werk te gaan, kun je na 104 weken (2 jaar) misschien een WIA-uitkering krijgen. 

Als je bijna 2 jaar ziek bent en een Ziektewetuitkering ontvangt kun je een WIA uitkering ontvangen als de Ziektewet stopt en je niet meer (volledig) aan het werk kunt. 

Pensioenhuys helpt je met WIA 

Maak je aanspraak op een WIA uitkering of denk je dat jij daar recht op hebt? Pensioenhuys is jouw WIA uitkering expert in Eersel. We kijken graag met je mee! Ook kunnen we dan desgewenst direct meehelpen de aanvraag in gang te zetten. Zo is het direct geregeld en val je niet terug in inkomen.