Omdat veel ondernemers geen inkomensvoorziening hebben bij arbeidsongeschiktheid heeft Pensioenhuys het initiatief genomen om een broodfonds te introduceren in De Kempen.  Een broodfonds zorgt tijdelijk voor een inkomen in geval van ziekte of arbeidsongeschiktheid. Een broodfonds kan een laagdrempelig alternatief zijn voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering of hiermee gecombineerd worden. Meer informatie vindt u hier of op de website van de Broodfondsmakers.

Op dinsdagavond 26 februari organiseert Pensioenhuys een informatiebijeenkomst waarin wordt uitgelegd hoe een broodfonds werkt. Als voldoende ondernemers geïnteresseerd zijn kan daarna gestart worden met de oprichting.

Aanmelden voor deze informatiebijeenkomst kan met een e-mail naar info@pensioenhuys.nl maar u kunt ook gebruik maken van het contactformulier op deze website.