Langdurig ziek zijn – bijvoorbeeld door een ongeluk, ziekte of burn-out – betekent dat je in de ziektewet komt. Je hebt op dat moment geen behoefte om je daarnaast nog zorgen te maken over je pensioen. Toch is het goed om jezelf eens af te vragen wat er met jouw pensioen en je partnerpensioen gebeurt in zo’n situatie.

De eerste twee jaar

Wanneer je werknemer bent en ziek wordt kom je in de ziektewet. Zo lang je ziek bent en in dienst bent, wordt je loon doorbetaald. Afhankelijk van jouw cao kan het percentage doorbetaling van je salaris veranderen. Vaak is dit in het eerste jaar 100% en wordt dit in het tweede jaar teruggebracht naar 70%; soms gebeurt dit ook al eerder. Het kan overigens zijn dat er andere regels voor je gelden wanneer je een tijdelijk contract hebt of een uitzendkracht. Kijk daarvoor je cao goed na.

Ook je pensioenopbouw gaat door tijdens de ziektewet. Let op: de opbouw van pensioen gaat op basis van je loon. Wanneer je loon lager is, is je pensioenopbouw dat in principe ook. Bij veel pensioenfondsen is geregeld dat je pensioenopbouw ook tijdens het tweede jaar gewoon doorloopt op basis van je ´oude´ salaris.

Langer dan twee jaar ziek

Wanneer je na langer dan twee jaar ziektewet nog steeds niet (volledig) kunt werken word je (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt verklaard. Wanneer je voor meer dan 35% arbeidsongeschikt bent kom je in aanmerking voor een WIA-uitkering; WIA staat voor ‘wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen’. Je pensioenopbouw wordt dan (gedeeltelijk) voortgezet afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid.

Mogelijk wordt ook je dienstverband dan (gedeeltelijk) beëindigd. Neem daarom bij veranderingen altijd contact op met je pensioenfonds. Misschien hebben zij een regeling waarvan je gebruik kunt maken.

Een aflopend contract

Wanneer je contract afloopt tijdens je ziektewet vraagt je werkgever een ziektewetuitkering aan. Dit gebeurt bij het UWV, waar ook gekeken wordt of je recht hebt op een uitkering en of dat je wellicht kunt re-integreren. Houd er wel rekening mee dat je geen premie betaalt aan het pensioenfonds wanneer je geen contract meer hebt, en je dus ook geen pensioen meer opbouwt.

En je partnerpensioen?

Als je pensioenopbouw (gedeeltelijk) wordt gestaakt heeft dat meestal ook gevolgen voor de hoogte van je partnerpensioen. Het is slim om ook hier naar te kijken, want je wilt natuurlijk niet dat je partner financiële problemen krijgt als jij overlijdt.

Wil je wel je pensioenopbouw voortzetten of zorgen voor een goed partnerpensioen? Of heb je andere vragen rondom jouw pensioen(opbouw) bij langdurige ziekte en wat jij ertegen kunt doen? Neem dan contact op met Pensioenhuys. We nemen graag de tijd voor je.