Er zijn veel verschillende keuzes te maken wat betreft het pensioen. Blijf je doorwerken of heb je het pensioen nodig? Ga je pensioen uitruilen of juist niet? Veel van deze opties dienen vooraf goed in overweging te worden genomen. Via deze blog geven wij je meer inzicht op het gebied van de keuzemogelijkheden.  

Pensioen wijzigen

Zoals hierboven al vernoemd, is er de mogelijkheid om het pensioen uit te stellen. Bijvoorbeeld wanneer je nog wilt blijven doorwerken. Stel je je pensioendatum uit, dan wordt het pensioenbedrag meestal hoger als gevolg van een kortere periode waarover het pensioen aan jou wordt uitbetaald. De pensioendatum kan worden uitgesteld tot maximaal 5 jaar na de AOW-leeftijd.

Ook is er de keuze om eerder met pensioen te gaan. Als je hiervoor kiest dan valt het pensioenbedrag lager uit. Dit omdat je minder opbouwt en juist langer pensioen ontvangt.

Daarnaast bieden veel pensioenregelingen ook de mogelijkheid om deels met pensioen te gaan, om zo langzaam af te bouwen naar je pensioendatum. Een deel van je pensioen laat je dan uitbetalen en het resterende bedrag ontvang je later. Als je nog (deels) blijft werken, wordt ook hiervoor nog pensioen opgebouwd.

Uitruilen van pensioen

Dan is er nog de optie om het pensioen uit te ruilen. Hierbij is er de keuze uit twee mogelijkheden; het uitruilen van ouderdomspensioen voor een hoger partnerpensioen of het uitruilen van partnerpensioen voor een hoger ouderdomspensioen.

De eerste optie zou kunnen wanneer je partner na jouw overlijden een (te) laag inkomen heeft.
De tweede kan voorvallen wanneer je alleenstaand bent. Als je op je pensioendatum namelijk geen partner hebt, kun je het partnerpensioen uitruilen voor een hoger levenslang ouderdomspensioen. Dit kan eventueel ook als je wél een partner hebt. Hiervoor is dan wel toestemming van je partner nodig.

Hoog-laag uitkering

Verder is er nog de keuze uit een hoog-laag uitkering. In dit geval laat je in de eerste periode een hogere uitkering uitbetalen. Op de pensioendatum kun je bijvoorbeeld kiezen dat je gedurende 5 of 10 jaar een hoger pensioenbedrag wilt. Daarna krijg je voor de rest van je leven een lagere uitkering. Hiervoor geldt wel een maximale verhouding van 100:75.

Bovenstaande keuzes gelden voor (bijna) iedereen. In sommige pensioenregelingen worden nog meer keuzemogelijkheden aangeboden. Ben je op zoek naar advies of heb je nog vragen? Neem dan contact met ons op via www.pensioenhuys.nl of bel naar 06 – 55 52 90 48.