Er vinden veel ontwikkelingen plaats wat betreft de AOW-leeftijd. Hierdoor ontstaan er telkens nieuwe afspraken die belangrijk zijn om te weten. Iedereen wil uiteraard op de hoogte zijn van het eigen pensioen en de regelingen hiervan. Via deze blog geeft Pensioenhuys je meer inzicht op het gebied van de AOW-leeftijd en kleine pensioenen.


Veranderingen AOW en kleine pensioenen

We zijn inmiddels ingestroomd in het jaar 2019. Bij een nieuw jaar horen natuurlijk nieuwe afspraken. Zo geldt dit ook voor het pensioen, voornamelijk voor de AOW. We hebben een aantal veranderingen voor je op een rijtje gezet:

  • De AOW-leeftijd is in 2019 verhoogd naar 66 jaar en 4 maanden
  • Hele kleine pensioentjes (< €2) worden voortaan afgekocht
  • Kleine pensioenen €484,- kunnen automatisch overgedragen worden
  • De bruto AOW ging per 1 januari enkele tientjes omhoog

 

Schema AOW-leeftijd

Het is fijn om te weten waar je aan toe bent. Vooral wanneer het betrekking heeft op een financiële kwestie. Omdat er ieder jaar veranderingen worden doorgevoerd met betrekking tot de AOW-leeftijd, heeft Pensioenhuys een overzichtelijk schema opgesteld met de prognose tot en met 2023.

  • 2019: 66 jaar en 4 maanden
  • 2020: 66 jaar en 8 maanden
  • 2021: 67 jaar
  • 2022: 67 jaar en 3 maanden
  • 2023: 67 jaar en 3 maanden

Zoals je in het schema hierboven ziet, wordt de AOW-leeftijd in 2023 niet verhoogd. Deze blijft hetzelfde als in 2022, namelijk 67 jaar en 3 maanden. Voor de overige jaren geldt herhaaldelijk een verhoging van 4 maanden.

 

Heffingskortingen

Naast de AOW (leeftijd) zijn er nog meer zaken voor de gepensioneerden die gepaard gaan met verandering. In 2019 krijgen gepensioneerden namelijk te maken met een verhoging van de ouderenkorting. Hierdoor hoef je minder belasting te betalen. Met een verhoging van €178,- wordt het maximale bedrag van de ouderenkorting vastgesteld op €1596,-.

Heb je nog meer vragen omtrent dit onderwerp of een andere vraag? Je kunt contact met ons opnemen via www.pensioenhuys.nl of bellen naar 06 – 55 52 90 48