De kans dat je voor kortere of langere periode arbeidsongeschikt raakt is ongeveer 10-12%. Niet kunnen werken betekent geen inkomen. Als zelfstandig ondernemer of directeur-aandeelhouder is het belangrijk dat je bekijkt wat je kunt doen tegen langdurige ziekte of arbeidsongeschiktheid. Zelfstandigen hebben geen wettelijk recht op inkomensondersteuning en raken daarom sneller financieel in de problemen. Voor dit financiële probleem zijn een aantal oplossingen inzetbaar.

De meest bekende inkomensbron bij ziekte of arbeidsongeschiktheid is via een arbeidsongeschiktheidsverzekering, maar er zijn ook een aantal minder bekende inkomensbronnen waarvan je gebruik kunt maken, namelijk; het afkopen van lijfrente en het broodfonds.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering
Een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) beschermt je inkomen als je niet kunt werken door ziekte of een ongeval. Als je er over nadenkt lijkt de kans op ziekte of een ongeluk klein, maar het kan je op verschillende manieren overkomen. Iedere AOV is naar wens aan te passen, de premie is afhankelijk van de keuzes die jij maakt. Een AOV kan duur zijn, maar er zijn natuurlijk ook de financiële gevolgen van arbeidsongeschikt zijn. Bedenk goed wat het risico is als je langdurig geen inkomsten krijgt, en of het verstandig is om een AOV af te sluiten.

Lijfrente
Je kunt er ook voor kiezen om je opgebouwde lijfrente af te kopen. Het is mogelijk om dit te doen zonder dat er extra belasting (revisierente) in rekening wordt gebracht. Als je hier gebruik van maakt heb je natuurlijk wel een lager inkomen na je pensioendatum.

Voorwaarden afkoop lijfrente
Voorwaarden waaraan je je moet houden zodat je lijfrente kan afkopen zonder dat er revisierente in rekening wordt gebracht, namelijk:
• De belastingplichtige heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt op het moment van afkoop;
• De belastingplichtige moet langdurig arbeidsongeschikt zijn wat blijkt uit bijvoorbeeld een doktersverklaring;
• Per jaar mag € 40.000,00 opgenomen worden. Hogere opnamen zijn eventueel mogelijk:

Broodfonds
Als zelfstandig ondernemer heb je geen wettelijk recht op inkomensondersteuning bij ziekte. Een broodfonds keert maximaal 2 jaar uit voor dezelfde ziekte. Een broodfonds is een collectieve voorziening bij ziekte of arbeidsongeschiktheid voor ondernemers. Een broodfonds bestaat uit 20 tot 50 ondernemers die elkaar steunen. Hiervoor zet je elke maand een vast bedrag opzij. Wanneer je arbeidsongeschikt raakt en je inkomen wegvalt, krijg je van de andere ondernemers maandelijks een bedrag geschonken om van te leven. Vanaf een maand na het begin van de ziekte kun je de schenkingen ontvangen.
Je beslist samen met de andere ondernemers over je broodfonds. Een broodfonds is gebaseerd op onderling vertrouwen waarbij het belangrijk is dat je elkaar kent.

Voorwaarden broodfonds
Aan het broodfonds zijn ook een voorwaarden verbonden. Je kan meedoen aan het broodfonds als:
• Je langer dan 1 jaar zelfstandig ondernemer bent;
• Je minimaal € 750 gemiddeld per maand haalt uit de netto winst van je onderneming;
• Je bij toetreden arbeidsgeschikt bent.

Op zoek naar diepgaander advies over ziekte en/ of arbeidsongeschiktheid? Neem dan contact met Gerie van Leeuwen via www.pensioenhuys.nl of bel naar 06 – 55 52 90 48.